افزایش اعتماد به نفس
بای پس معده
کاهش وزن 65 تا 80 درصدی از مازاد وزن بدن
Increased Self-Esteem - Gastric Bypass - Weight Loss of 65 to 80% of Excess Body Weight
BMI Calculator - Know Your Healthy Weight
اولین کتاب راهنمای جراحی چاقی
برای بیماران
 

دانلود رایگان نرم افزار موبایل چاقی