Dr HashemzadeDr Hashemzade
دکتر مجتبی هاشم زاده
دکتر مجید هاشم زاده

لیفت پستان :

پستان خانم ها در طی زمان اغلب دچار تغییر می گردد و ظاهر و سفتی جوانی اش را از دست می دهد .

این تغییرات و از دست دان الاستیسه پوست می تواند در اثر این عوامل باشد :

حاملگی ، شیردهی از پستان ، تغییرات وزن ، افزایش سن ، گراویتی ، ارث

در لیفت پستان که بعنوان ماستوپکسی شناخته شده است ، با برداشتن پوست اضافی ، پستانها را بالا می برند . و مجددا شکل داده و سفت تر کرده و با استفاده از بافت های اطراف پستان کانتور و شکل جدید جهت پستان ایجاد می کنند .

گاهی آرئول در طی زمان بزرگ شده که لیفت پستان آنها را به خوبی کاهش خواهد داد .

انجام یک لیفت پستان با تغییر در پروفایل پستان که جوانتر شده و به سمت بالا لیفت شده می تواند ظاهر شما را جوانتر کند .
 
 عمل لیفت پستان :

لیفت پستان به طور قابل توجه تغییری در اندازه پستان شما نمی دهد و قسمت بالای پستان را مثل پروسه بزرگ کردن پستان گرد نمی کند . اگر شما می خواهید پستان شما پرتر یا کوچکتر گردد بایستی تحت اعمال جراحی بزرگ کردن پستان یا کوچک کردن آنها قرار بگیرید .

آیا این برای من مفید است :

لیفت پستان یک عملی مربوط به هر فرد است و خود تصمیم می گیرد که انجام دهد و برای جواب دادن به آرزوهای دیگری و یا جهت ایجاد یک تصویر ایده آل از خود برای دیگری نبایستی انجام داد .
در واقع لیفت پستان یک عملی خوب برای شما است در صورتی که موارد زیر را داشته باشید .

از نظر جسمی و فیزیکی سالم هستید و وزن ثابت دارید .

سیگار نمی کشید

انتظارات واقعی و واقع بینانه دارید

احساس می کنید پستان شما افتاده است و شکل و حجم خود را ازدست داده است

پستان های شما صاف تر شده و طویل تر گردیده و افتاده تر شده است

نیپل پستان های شما زیر کریز پستان شما قرار گرفته است

نیپل و آرئول شما به سمت پائین نگاه می کند

پوست پستان شما کشیده شده و اضافه دارد

یک پستان شما از دیگری کوچک تر است چه انتظاری در طی مشاوره تان دارید :

موفقیت و درست انجام شدن یک لیفت پستان به کامل کردن منصفانه و درست انجام دادن مشاوره تان بستگی دارد . شما یک تعداد سوالاتی درباره سلامتی تان ، آرزوها و شریط زندگی خواهید پرسید .
 
 

روش جراحی :

 
جراحی لیفت پستان شما می تواند از طریق یکسری انسزیون ها و تکنیک ها انجام گردد و تکنیک مناسب برای شما براساس موارد زیر انتخاب می گردد :

اندازه و شکل پستان

اندازه و موقعیت آرئول شما

درجه افتادگی پستان شما

کیفیت پوست و الاستیه ی آن و مقدار پوست اضافی

برش جراحی:

سه انسزیون شایع وجود دارد

اطراف آرئولاطراف آرئول : انسزیونی که به صورت عمودی از آرئول به سمت کریز پستان می آید
اطراف آرئول و دو تا انسزیون : که از آرئول عمود به کریز پستان آمده و سپس به صورت افقی در طول کریز پستان ادامه پیدا می کند .


پس از اینکه جراح شما انسزیون ها را داد اقدامات زیر را انجام می دهد :

بافت پستان زمینه ای لیفت شده و مجدد شکل داده می شود تا کانتور و سفتی پستان را اصلاح کند

نیپل و آرئول به محل طبیعی تر و بالاتر جابجا می گردد .

اگر لازم باشد آرئول های بزرگ ب اکسزیون پوست در اطراف آن کوچک می گردد .

پوست اضافی پستان برداشته می شود تا از دست رفتن الاستیه را جبران کند

پس از اینکه پستان های شما  شکل داده شد و پوست اضافی برداشته شد پوست باقیمانده در مسیر انسزیون ها ترمیم می گردد . بعضی انسزیون ها که در لیفت استفاده می گردد در کانتور طبیعی پستان پنهان می گردد ، اگرچه بقیه در سطح پستان قابل دید و رویت است .

خطوط انسزیون ها دائمی هستند اما در اغلب موارد محو گردیده و در طی زمان به مقدار قابل توجه اصلاح می گردند ، سوچورها به صورت عمقی در داخل نسج پستان قرار می گیرد تا باعث ساپورت شدن و شکل دادن به پستان گردند و جهت بستن پوست از سوچو ، چسب های پوستی یا چسب و نوارهای جراحی استفاده می شود .
 
 

خطرات عمل :

اسکار نامناسب

خونریزی ( هماتوم )

عفونت

ترمیم بد انسزیون ها

تغییر در حس پستان یا نیپل ها که ممکن است موقتی یا دائم باشد .

خطرات بی هوشی

نامنظمی در شکل و کانتور پستان
تغییر پیگمانتاسیون دائمی و تغییر رنگ دائمی پوست پستان و تورم و کبود شدگی پوست
 
صدمه به ساختمان های عمقی تر از قبیل اعصاب ، عروق خونی ، عضلات ، ریه ها که ممکن است دائمی یا موقت باشد .

آلرژی به نوار چسب ها ، سوچورها ، چسب و فرآورده های خونی ، فرآورده های موضعی یا عوامل تزریقی

آسیمتری پستان

مرگ چربی عمقی ( زیر پوست ) یا نکروز چربی

تجمع مایع

سفتی شدید پستان

از دست رفتن کامل یا ؟ نیپل و آرئول

ترومبوز وریدی عمقی و عوارض قلبی و ریوی

لخته های خون ( Blood - Clots  )

درد که ممکن است دائمی باشد

امکان نیاز به جراحی مجدد
 
جراحی لیفت پستان می تواند با روش های تشخیصی مداخله کند

سوراخ کردن و ورود جسم نافذ به پستان  و نیپل باعث عفونت می تواند گردد

جراحی لیفت پستان با حاملگی مداخله نمی کند ، اما اگر شما قصد دارید که بچه دار شوید پوست پستان شما کشیده خواهد شد و نتایج جراحی را خراب می کند و ممکن است شما بعد از جراحی شیردهی مشکلی داشته باشید