Dr HashemzadeDr Hashemzade
دکتر مجتبی هاشم زاده
دکتر مجید هاشم زاده

CAVITATIONکاویتاسیون:

 

در این روش با ویبریلاسیون سریع سلولهای چربی حبابهای بسیارکوچک چربی در سطح سلول ایجاد میشود که در نهایت باعث تحت فشار قرار گرفتن وشکست پیوند سلولهای چربی و تری گلیسرید ها به گلیسرین و fatty acid ها و در نهایت چروکیده شدن سلولهای چربی و در نتیجه کم شدن سایز ناحیه مورد نظرمی گردد

 

RF:

 


در این روش با استفاده از امواج رادیوفرکوینسی درزیر ناحیه درمیس  ابتدا باعث CONTRACTIONو کشیدگی ناحیه میشودو سپس تحریک کلاژن سازی و افزایش FLEXIBILITYو انعطاف و لاغری و سفتی پوست در آن ناحیه میشود