Dr HashemzadeDr Hashemzade
دکتر مجتبی هاشم زاده
دکتر مجید هاشم زاده

چاقی موضعی:

بعضی افراد وزن زیادی ندارند و ضریب چربی یا همان بی ام آی آنها کمتر از 25 میباشد ولی از چاقی در بعضی نقاط بدنشان رنج می برند .مثلا کنار رانها و زیر شکم و پهلوها و..... مقداری چاق است که این افراد نیازی به درمانهای کاهش وزن ندارند ولی جهت کاهش سایز و قشنگ بودن هنگام لباس پوشیدن  نیاز به درمانهایی دارند که شامل: لیپولیزر-کرایولیپولیز  - ساکشن لیپولیز  - کاویتیشن - آر اف - مزوتراپی  - ماساژ  دارند که این درمانها بصورت موضعی انجام میشود