Dr HashemzadeDr Hashemzade
دکتر مجتبی هاشم زاده
دکتر مجید هاشم زاده

 

دکتر لیلا زاهدی

مشاور و محقق در امور بیماران چاق

leila.zahedi@gmail.com

از آنجایی که در کشور ما چاقی بیماری نوپایی است و جمعیت بیماران در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است، لازم است اطلاع رسانی از جانب متخصصین و محققین این رشته  به بیماران و خانواده های آنها انجام گردد. سرکار خانم دکتر زاهدی از معدود پزشکانی هستند که در زمینه بیماری چاقی مطالعات زیادی داشته و میتوانند راهنمای خوبی برای بیمارانی باشند که هنوز بیماری چاقی و عوارض آن را نمیشناسند.