Dr HashemzadeDr Hashemzade
دکتر مجتبی هاشم زاده
دکتر مجید هاشم زاده

تیم اطاق عمل شامل جراح و کمک جراح و متخصص بیهوشی و

کمک وی وپرستاران  اطاق عمل میباشند.

 

 

  تیم ما بطور متوسط روزانه 4 تا 5 بیمار چاق را عمل میکنند و با توجه به اینکه مراجعه کننده های به ما اختصاصا بیماران چاق هستند.گروه ما کاملا تبحر لازم را جهت عمل افراد چاق دارا بوده  و از سال 83 شمسی که این گروه شکل گرفته است به بیماران زیادی خدمت کرده اند و این افتخار برای آنها میباشد که جزو معدود پزشکانی هستند که بشکل تیمی مشغول به خدمتند .